شیون در مهرآباد

مسجد‌ قدس، مقابل سازمان هواپیمایی کشوری در فرودگاه مهرآباد جایی است که خانواده برخی مسافران هواپیما ATR72 جمع شده‌اند و منتظر شنیدن خبری درباره عزیزانشان هستند.