آخرین وضعیت مصدومان حادثه اتوبوس علوم و تحقیقات

10دانشجوی مصدوم در حادثه واژگونی اتوبوس دانشگاه علوم و تحقیقات همچنان در بیمارستان به‌سرمی‌برند و تحت درمان قرار دارند.