15
شنبه 23 شهریور 1398
شماره 7758
زندگی‌مثبت
23023100
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

بچه‌های عاشورایی

محرم حسینی شهر را عاشورایی کرده؛ پیر و جوان، بچه و بزرگ، نوجوان و جوان هم ندارد. همه سیاه پوشند و چشم‌ها در غم و سوگ مولا بارانی است.

یاد عاشورا در دل خانه‌ها

محرم موجب تحول در سبک زندگی بسیاری از ایرانی‌ها شده است. برای همین خانه‌های بسیاری می‌شود پیدا کرد که نمادهای محرمی در آنها به چشم می‌خورد
هرکس دوست دارد به روش و منش خودش در محرم و صفر برای سید و سالار شهیدان عزاداری کند؛ یکی با به راه انداختن حسینیه و تکیه و دیگری با دادن نذری و راه انداختن دسته عزا.