زمین‌خواری در «بیدمیری»

فرمانده یگان حفاظت اداره کل منابع طبیعی کرمانشاه: بخشی از اراضی ملی در قالب طرح‌های واگذاری در اختیار نهادهای دیگر مانند جهاد کشاورزی قرارگرفته است
اینجا قطعه‌ای از بهشت است که در زبان محلی به آن «ویمیر» می‌گویند؛ تفرجگاهی بسیار زیبا در دل کوه‌های سر به فلک کشیده شاهو که با داشتن آب و هوایی بسیار دلپذیر