کتاب‌هایی برای نخستین‌ ماه2019

روزنامه گاردین در گزارشی به کتاب‌هایی که در ‌ماه ژانویه2019 به بازار عرضه خواهد شد و در دسترس مخاطبان انگلیسی زبان قرار خواهد گرفت، پرداخته است.