سانس فوق‌العاده بگرفتی؟ بگرفتم

سینما هفته اول پاییز را چگونه گذراند
آخر هفته سینمای ایران با سانس‌های فوق‌العاده فیلمی رقم خورد که فروش حدود 500 میلیونی‌اش در 3 شب خبر از روزهای پرفروش پیش رو می‌دهد.