17
دو شنبه 17 دی 1397
شماره 7572
سلامت
23023651
456
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

مردان عفونت‌های کلیه و مجاری ادراری را جدی بگیرند

خبر
عفونت مجاری ادراری معمولا جزو عفونت‌هایی است که به واسطه باکتری ایجاد می‌شوند.
کارشناسان در گفت‌وگو با همشهری از ضرورت اجرای طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع گفتند

کاهش هزینه‌های درمان با اجرای پزشک خانواده

سلامت
کاهش 800میلیارد تومانی بودجه پیشنهادی دولت برای اجرای طرح تحول سلامت وزارت بهداشت، باعث شد که وزیر رفتن را به ماندن ترجیح دهد.