افزایش سن ازدواج دختران یک گام مثبت رو به جلو

لیلا ارشد، فعال حقوق کودک: خیلی روشن است که ازدواج دختران در سنین زیر 18سال، آسیب‌های جسمی، روانی، عاطفی و اجتماعی بی‌شماری را در پی دارد.