در پذیرش بدون کنکور ملاک سوابق تحصیلی است

در پذیرش بدون کنکور ملاک و مبنای سوابق تحصیلی، امتحانات پایه نهایی دوازدهم است که معدل آن به دانشگاه‌های مجری پذیرش بدون آزمون اعلام خواهد شد.