5
شنبه 7 مهر 1397
شماره 7490
بورس
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
ارز
تحلیلگران بر این باورند که رشد قیمت دلار در شرایط کنونی بعد از عوامل اقتصادی ناشی از تحولات سیاسی و انتظارات از آینده است و برای حل مشکلات ارزی فقط نمی‌توان به چند راهکار بسنده کرد و باید مجموعه‌ای از اقدامات به‌کار گرفته شود.

انجماد معاملات مسکن در تابستان

در شهریورماه امسال تعداد معاملات بازار مسکن تهران 33.5درصد نسبت به شهریور پارسال کاهش یافته است
مسکن
براساس آمارهایی که بانک مرکزی از تحولات بازار مسکن تهران ارائه کرده، معاملات این بازار در شهریورماه نیز کاهشی بوده و با ثبت 4‌ماه افت متوالی در تعداد معاملات، هشدار ورود به رکود تورمی را تأیید کرده است.