رأی به افزایش قیمت خودروهای داخلی

شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا اجازه داده قیمت جدید خودروهای داخلی براساس نظر سازمان حمایت تعیین شود
در شرایطی که در طول امروز و فردا سایپا و ایران خودرو دور تازه پیش فروش‌هایشان را آغاز می‌کنند، شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا، مجوز تعیین قیمت جدید خودروها را به سازمان حمایت واگذارکرد.