عوارض خروج بازگردانده می‌شود

معاون سازمان امور مالیاتی گفت: عوارض خروج از کشور مسافرانی که موفق به خروج از کشور و استفاده از وجوه واریزی نشده‌اند، به‌صورت سیستمی به آنها بازگردانده می‌شود.