عبور پارس‌جنوبی از سد تحریم

برای نخستین بار، با وجود تحریم‌ها، ایران در برداشت گاز از میدان مشترک پارس‌جنوبی از قطر پیشی گرفت
پالایشگاه فازهای ۱۳و ۲۲ تا ۲۴ پارس‌جنوبی به ارزش 11میلیارد دلار دیروز به‌صورت رسمی افتتاح شد، با بهره‌برداری از این فازها، برای نخستین بار ایران در برداشت گاز از میدان مشترک پارس‌جنوبی از قطر پیشی می‌گیرد.