20
شنبه 30 شهریور 1398
شماره 7764
سینما
123123
123123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
گفت‌وگو با الهه نوبخت؛ پخش‌کننده بین‌المللی نماینده ایران در اسکار

خودبرتربینی ما در دنیا خریداری ندارد

این گفت‌وگو بیشتر از آنکه متمرکز باشد روی اسکار و فریده، حول وضعیت این روزهای سینمای کشور و البته تعاملاتش با دنیا پیش رفت و در نهایت بدل شد به یک نقد از درون.