رشد 330درصدی سرمایه‌گذاری در بورس

ارزش‌کل معاملات بازار سهام در 2‌ماه امسال 52هزار میلیارد تومان افزایش یافته است
ارزش کل معاملات بورس تهران و فرابورس در 2‌ماه امسال نسبت به‌مدت مشابه سال قبل جمعا 330درصد رشد کرده و به 68هزار میلیارد تومان رسیده است.