پرداخت حقوق کارگران در هفت‌تپه و فولاد اهواز

نماینده ویژه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در امور رسیدگی به شرکت نیشکر هفت‌تپه و فولاد اهواز از پرداخت حقوق 2‌ماه کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه خبر داد.