23
دو شنبه 22 مرداد 1397
شماره 7455
جهان
۲۳۰۲۳۶۲۷
۰۲۱۲۳۰۲۳۹۱۰
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
ویژه
ولیعهدی مصلح که با سرعت از موانع سنتی برای ورود عربستان به عصر مدرن عبور می‌کند یا دیکتاتوری تمامیت‌خواه که با تکیه به حمایت خارجی مشغول قلع و قمع مخالفان خود در پادشاهی حجاز است؟
آمریکا به بریتانیا:‌ در مسئله ایران،‌ از ترامپ حمایت کنید

مهمان جهنمی آمریکایی‌ها

آتش‌سوزی ویرانگری که هر سال در کالیفرنیا روی می‌دهد امسال پرجمعیت‌ترین ایالت آمریکا را غافلگیر کرده‌است
رویداد
ایالت کالیفرنیا که مدت‌هاست به‌خاطر خشکسالی با بحرانی زیست‌محیطی درگیر است، در سال‌های اخیر به وعده‌گاه محبوب بزرگ‌ترین آتش‌سوزی‌های آمریکا تبدیل شده است و هر تابستان، جهنمی را تجربه می‌کند که سال به سال بزرگ‌تر و سرکش‌تر می‌شود.