دومین روایت از رشد 9ماهه اقتصاد

رئیس‌کل بانک مرکزی: نرخ رشد 9ماهه با نفت 3.4درصد و بدون نفت 4.1درصد است
رئیس‌کل بانک مرکزی روز گذشته نرخ رشد اقتصادی 9ماه سال‌جاری را 3.4درصد و نرخ رشد بدون نفت را 4.1درصد اعلام کرد