بازدید رئیس شورای شهر تهران از متروی خط 7

رئیس شورای شهر تهران از روند ایمن‌سازی‌ خط ۷مترو بازدید کرد. به گزارش همشهری، محسن هاشمی در جریان این بازدید از روند تجهیز و استاندارد‌سازی‌ خط 7مترو که از 10آبان امسال به‌علت نقص تجهیزات و امکانات بسته شده بود، بازدید کرد.