مرادی: کمیته محیط‌زیست یک ضرورت است

نخستین نشست تخصصی مدیریت پسماند کلانشهرهای کشور در سالن کنفرانس سازمان مدیریت پسماند مشهد برگزار شد.