شب‌های زنده شهر

پیش از آنکه باران نابهنگام شب سه‌شنبه آغاز شود، محمد اصفهانی در بوستان آب و آتش روبه‌روی بیش از 5هزار نفر از مردم قرار گرفت و کنسرت مردمی دیگری در منطقه فرهنگی و گردشگری عباس‌آباد برپا شد.