6
شنبه 13 مرداد 1397
شماره 7447
شهر-۲
123
456
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
ویژه
ابراهیم شیخ، معاون توسعه منابع انسانی شهرداری تهران در کانال مجازی اعلام کرد: «هوشمندسازی فرایندها، یکی از راهکارهای مؤثر در مقابله با فساد است.»
دوره پنجم شورای اسلامی شهر تهران تا کمتر از 20روز دیگر یکساله می‌شود و با توجه به انتظاراتی که شهروندان از نمایندگان خود در پارلمان شهری دارند، مرور دستاوردهای این نهاد مهم مردمی ضروری است.
برگزاری کنسرت خیابانی همایون شجریان از تعارف و اعلام حمایت گذشته و احتمال می‌رود با توافق نهاد‌های ذیربط وارد مرحله اجرایی شود. از هفته پیش که این خواننده موسیقی سنتی آمادگی خود را برای اجرای کنسرت اعلام کرد، برخی مسئولان شهری از این پیشنهاد استقبال کردند.
اجتماعی
رئیس کمیته اجتماعی شورای شهر تهران گفت: حذف تکدیگری از پایتخت نیازمند توجه به لایه‌های پنهان این موضوع ازجمله زوایای اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و غیره است.

بارقه‌های شفافیت در برنامه کاهش‌آلودگی هوای کشور

همشهری از نخستین شواهد شفاف‌سازی‌ در مبارزه با آلودگی هوا در میان نهادهای اجرایی گزارش می‌دهد
شفافیت
17نهاد، مسئول مدیریت هوا در کشور هستند. برای 11نهاد 43مصوبه‌اختصاصی وجود دارد اما شرایط هوای کشور که از سال   84 روندی رو به افول داشته، هنوز نتوانسته در منحنی مدیریت روند بهبودی داشته باشد.
تابستان فصل شادیست

تابستان فصل شادیست

محمدجواد حق‌شناس، رئیس ک0میسیون ف0رهن0گی- اجتماع0ی ش0ورای شهر تهران در صفحه اینستاگرام خود به حضورش در برنامه شادستان منطقه 5 اشاره کرد .
کنسرت خیابانی رایگان دیگر
کنسرت خیابانی رایگان دیگر
حمید هیراد، خواننده جوان کشور در ایسنتاگرامش به‌دنبال تصمیم همایون شجریان برای اجرای کنسرت خیابانی گسترده رایگان، برای اجرای کنسرت خیابانی در تهران به‌صورت رایگان اعلام آمادگی کرد.