پاکسازی دریاها با روبات خودکار

یک شرکت هلندی فعال در حوزه فناوری محیط‌زیست به نام ران‌مارین نوعی روبات خودکار ابداع کرده که می‌توان از آن برای جمع‌آوری زباله‌های دریا استفاده کرد.