5
یکشنبه 26 خرداد 1398
شماره 7686
دانش‌وفناوری
23023644
456
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

490میلیارد دلار خسارت سالانه بیابان‌زایی در جهان

منابع طبیعی
در آستانه روز جهانی مقابله با بیابان‌زایی، سازمان ملل هشدار داده که بیایان‌زایی، زندگی حدود یک‌میلیارد نفر را در 100کشور جهان به خطر انداخته است.
چشم انداز
ماجرای اندروید ایرانی یا ملی چند وقتی است که نامش در همه جا شنیده می‌شود.

تلخ و شیرین دولت الکترونیک

مقایسه نتیجه کارنامه دولت الکترونیک که اخیراً منتشر شده با واقعیت‌های جامعه، نشان می‌دهد به‌دلیل مشکلات فنی ‌ایرادهای قانونی و فهم نادرست از این مفهوم،‌ هنوز شهروندان طعم دولت الکترونیک و ساده‌تر شدن زندگی‌شان را نچشیده‌اند
فناوری
کارنامه دولت الکترونیک دوره پنجم روز گذشته منتشر شد؛ کارنامه‌ای که نشان می‌داد وضعیت سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی در این زمینه چطور است و چگونه می‌تواند بهتر شود.