20
جمعه 3 اسفند 1397
شماره 7609
دانش‌وفناوری
23023644
456
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
ویژه
قرار است تا سال2021، دو گردشگر فضایی به ایستگاه بین‌المللی فضایی اعزام شوند.
اخیرا مشخص شده سازمان تحقیقات دفاعی پیشرفته وزارت دفاع آمریکا دارپا قصد دارد طی یک برنامه جدید، روی امکان راندن خودرو با نیروی ذهن تمرکز کند.
چشم انداز
رئیس‌جمهوری آمریکا در تازه‌ترین واکنش، مرزهای رقابت در دنیای فناوری را به‌طور ملموسی جابه‌جا کرد.

روزگار سخت بازارهای اینترنتی

تعدیل نیروی فروشگاه‌های اینترنتی ایرانی که زمانی به خاطر جذب سرمایه کلان خارجی مشهور بودند، به معنی لرزان شدن پایه‌های اکوسیستم استارتاپی کشور است؟
کنار کشیدن یکی از سایت‌های بزرگ فروش آنلاین از برخی فعالیت‌هایش در حوزه آنلاین و تعدیل نیروی گسترده، آن هم فقط چند ماه بعد از اینکه رقیب همین فروشگاه اینترنتی بخش قابل توجهی از نیروهایش را کنار گذاشته بود، باعث بحث‌های فراوانی در فضای مجازی و اعضای اکوسیستم استارتاپی ایران شده است.