9
دو شنبه 30 بهمن 1396
شماره 7326
دانش‌و‌فناوری
23023629
02123023913
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

نظرات غیرکارشناسی درباره ای‌تی‌آر

یادداشت
هواپیمای ای‌تی‌آر که سقوط کرد، دوباره توجه‌ها به سمت ناوگان هواپیمایی غیرنظامی کشورمان چرخید.
مکث
ای‌تی‌آر-72 آسمان که ظاهرا به هنگام کاهش ارتفاع برای فرود بر اثر برخورد با کوه دنا سقوط کرد

سقوط تلخ در پرونده ای‌تی‌آر

مشخصات فنی و همه چیزهایی که باید درباره هواپیمای آسمان بدانید
محمد جهان‌پناه: حادثه تلخ هواپیمای ای‌تی‌آر-۷۲ شرکت آسمان که صبح دیروز قلب ایران را به درد آورد اما و اگرهای فراوانی به‌دنبال داشت؛ خصوصا که با توجه به عمر بالای هواپیمای سانحه‌دیده بسیاری انگشت اتهام را به سوی این هواپیما و برادران جدیدترش که به تازگی به خدمت ایران‌ایر درآمده‌اند گرفته‌اند. اما آیا واقعا ای‌تی آر هواپیمای بدی است؟