2
شنبه 13 مرداد 1397
شماره 7447
ایران
23023607
02123023900
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

چرا اعتراض‌ها دوباره سر باز کرد

امنیتی
اعتراضات پراکنده در ایران از دی‌ماه96 تاکنون سومین دور خود را پشت سر می‌گذارند. از پایان هفته گذشته با اعلام قرار در برخی صفحات مجازی و کانال‌های تلگرامی نزدیک به 5شهر کشور شاهد برگزاری برخی تجمعات جدید بوده‌اند.
محسن هاشمی در گفت‌وگو با همشهری تحلیل کرد:

ناامیدی نتیجه انسداد سیاسی است

وقتی که در سالگرد پذیرش قطعنامه 598سخن از نوشیدن جام زهر به میان آورد، همه گفتند می‌خواهد میراث‌دار پدر و پرچمدار مصالح مردم در لوای صلح باشد؛ صلحی که صفت پایدار را هم به آن اضافه کرده است؛ القاب و برداشت‌هایی که از سوی او نه تأیید می‌شود و نه تکذیب.