انتقاد سازمان محیط‌زیست از طرح کشت زیر اشکوب

معاون محیط طبیعی سازمان حفاظت محیط‌زیست گفت: طرحی که با عنوان کشت زیر اشکوب در جنگل‌های زاگرس مطرح است