• پنج شنبه 22 آذر 1397
  • الْخَمِيس 4 ربیع الثانی 1440
  • 2018 Dec 13
سه شنبه 22 اسفند 1396
کد مطلب : 9537
+
-

رویکرد توانمند‌سازی‌ زنان در حوزه مدیریت شهری

فاطمه دانشور_ فعال اجتماعی در حوزه زنان و کودکان آسیب‌دیده |

 در مطالعات اخیر در حوزه توسعه و سیاستگذاری اجتماعی، از اصطلاح توانمندسازی بسیار استفاده می‌شود و به‌وی‍ژه در ادبیات توسعه جنسیتی، توجه ویژه‌‌ای به بحث توانمندسازی زنان (به‌خصوص زنان سرپرست خانوار) شده است. رویکرد توانمند‌سازی‌، زنان را صرفا آسیب‌پذیر، فقیر و نیازمند حمایت نمی‌‌بیند بلکه با هدف کسب آگاهی و درک رابطه جنسیت و قدرت، بر احساس «باارزش‌بودن» و به‌دست‌آوردن توانایی برای استفاده از حق انتخاب و کنترل زنان بر زندگی، تأکید دارد؛ چراکه توانمند‌سازی‌ به عنوان نوعی راهبرد، در پی تغییر تدریجی موقعیت زنان برای کسب قدرت بیشتر در عرصه‌های عمومی‌است.

 برای پاسخگویی به این نیاز در طول سال‌‌های گذشته، مدیریت شهری تهران تلاش‌های زیادی برای حضور بیشتر بانوان به‌عنوان قشر قابل توجهی از شهروندان پایتخت انجام داد. از برگزاری جشنواره‌‌های ویژه آنها گرفته تا ایجاد خانه‌های تسنیم، مراکز شهربانو، بوستان بانوان، مشارکت آنها در مدیریت محله و... اقداماتی بود که در طول این‌‌سال‌‌ها برای زنان انجام شد تا حس ایمنی و تعلق‌داشتن به این شهر، به میان آنها بازگردد. 

اما اداره کل بانوان و ذیل آن ستاد توانمند‌سازی‌ بانوان و دفتر مشاوره امور زنان در شهرداری تهران به ‌دنبال چیزی فراتر بود و اساسا با این رویکرد شکل گرفت که توانمندسازی، فرایندی پویاست و باید به زنان برای دستیابی بیشتر به منابع و داشتن کنترل بر زندگی، کمک کرد تا احساس استقلال و اعتمادبه‌نفس و عزت‌نفس آنها بیشتر شود. ورود به حوزه آسیب‌‌های اجتماعی و رفع مشکلات معیشتی زنان خودسرپرست برنامه دیگری بود که این ستاد در حوزه زنان، اجرایی کرد و چیزی که بسیار ارزشمند بوده این است که برنامه‌هایی که ستاد توانمندسازی زنان سرپرست خانوار برای این افراد داشته، برنامه‌های حمایتی صرف نبوده و طوری طراحی شده که برای این افراد، فرصت داشتن استقلال شغلی فراهم شود و آنها بتوانند از طریق حرفه‌آموزی، معیشت خود را تأمین کنند. 

مشاوره و ارائه برخی از خدمات آموزشی در مراکز مهارت‌آموزی کوثر از فعالیت‌هایی‌است که زنان سرپرست خانوار می‌توانند از آنها بهره‌مند شوند. سامانه منسجمی هم برای شناسایی این زنان و بررسی معیشت آنها فعال است که در هر لحظه، اطلاعات دقیقی را از شرایط فعلی آنها در اختیار مدیران ستاد توانمندسازی قرار می‌دهد. 
در مجموع این ستاد تسهیلاتی را برای رشد این زنان در جامعه فراهم کرده تا بتوانند قدرت تصمیم‌سازی پیدا کنند؛ طوری که تسهیلات آموزشی، اشتغال، مشاوره، رسیدگی به فرزندان و... در این ستاد مورد توجه قرار می‌گیرد که به نظر بنده با بودجه محدودی که در اختیار بوده، عملکرد قابل‌قبولی داشته و امیدوارم این روند حمایت ادامه داشته باشد و با سایر نهادهای ذی‌ربط ازجمله بهزیستی، کمیته امداد، وزارت کار و سایر دستگاه‌های مرتبط، ارتباط منسجم‌تری برای  هم‌افزایی هر چه بیشتر برقرار شود.
 

این خبر را به اشتراک بگذارید