• چهار شنبه 26 تیر 1398
  • الأرْبِعَاء 14 ذی القعده 1440
  • 2019 Jul 17
پنج شنبه 20 دی 1397
کد مطلب : 44216
+
-

در برابر نئولیبرالیسم

ویترین
در برابر نئولیبرالیسم

مجموعه مقالات در برابر نئولیبرالیسم و جهانی‌سازی را مسعود امیری به فارسی برگردانده است.
8 فصل این کتاب هریک مقدمه‌ای دارند. 
همچنین هر فصل شامل یک تا 12فصل است. مترجم در مقدمه اصلی کتاب شناخت و تحلیل رویدادهای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی جهان کنونی را بدون شناخت نئولیبرالیسم ناممکن می‌داند. همچنین نئولیبرالیسم را تلاشی معرفی می‌کند از سوی مدافعان سیستم سرمایه‌داری جهانی در حوزه‌های نظری و عملی برای بازپس‌گیری همه امتیازاتی که این سیستم ناگزیر شده بود تحت فشارهای ناشی از مبارزات کارگران و زحمتکشان جهان در دهه‌های میانی قرن بیستم به آن تن دهد.
طبیعی است با چنین نگاهی می‌توان انتظار داشت که مقالات کتاب تا چه حد دربرگیرنده مسائل و مصائب ناشی از نئولیبرالیسم باشد.
از همین روست که برخی از سرفصل‌های کتاب سازمان تجارت جهانی را غیردمکراتیک و عامل ناامنی جهان می‌خواند.
نشر گل‌آذین این کتاب 142صفحه‌ای را با قیمت 22هزار تومان ارائه کرده است.
 

این خبر را به اشتراک بگذارید
در همینه زمینه :