• یکشنبه 5 خرداد 1398
  • الأحَد 21 رمضان 1440
  • 2019 May 26
پنج شنبه 15 آذر 1397
کد مطلب : 40013
+
-

جهان بدون تصویر ممکن نیست

بهرام کلهرنیا/گرافیست و مدرس دانشگاه

جهان تصویر به وسعت جهان به معنی عام آن است. تصویر در جهان بیرونی انسان محرکی است برای ادراک. تصویر سبب می‌شود پدیده‌های بیرونی را درک کنیم و نسبت به آنها واکنش نشان دهیم. طراحان راه و روش ساماندهی تصویر را در مدرسه یا حین کار می‌آموزند. آنها از این رهگذر می‌آموزند که چگونه تصویری متناسب با معنی برای انتقال به ذهن مخاطب و در ارتباط کامل با زمان و موقعیت ساخته می‌شود.
طراحان در بخش‌های متفاوت گرافیک، عکاسی، نقاشی، مجسمه‌سازی و تصویرگری کوشش می‌کنند با طرح مفاهیم ضروری سبب بهبود مناسبات انسانی با خویشتن، دیگران و جهان شوند. مفاهیم پرشماری در برابر تصویرگران وجود دارد. هر هنرمندی با توانمندی شخصی و نوع تفسیری که از مفاهیم دارد به بازپردازی آنها می‌پردازد. جهان بدون تصویر مفهوم واقعی‌اش‌ را از دست می‌دهد و شرح تعریف آن ناممکن می‌شود. تصور کنید یک روز بیدار شویم و عناصر گرافیک و تصاویر ناپدید شده باشند. یقین داشته باشید که دنیا به هم می‌ریزد. صاحبان حرفه‌ها و مشاغل درمانده می‌شوند. جدا از اینکه مجموع تصاویر مستندات زندگی اجتماعی، فرهنگی و تاریخی‌اند، امروز حافظه انسان از ریخت تصویرها متجلی شده است. خاطرات ما از اتفاقات، افراد، تحولات، دانش‌ها و... همگی در نهاد تصویر بازتابانده شده‌اند. اگر موجودی غیرزمینی به جهان ما آید تصویر تنها راه ممکن برای ارتباط با او خواهد بود. 
اگر ما هم به جهانی دیگر برویم پیش از تلاش برای آموختن، گفتن و شنیدن به شیوه ساکنان آن با تصویر و ادراک آن از کار و کردار آنها سردرمی‌آوریم. در واقع تصویر و طراحی آن تلاشی برای ارتباط دوسویه‌ای است که منجر به شناخت بهتر طرفین از هم و از موضوعی می‌شود که به آن پرداخته‌اند. تصویر پیام دارد و جهان با تصویر امکان می‌یابد.

این خبر را به اشتراک بگذارید